Pitanje: Nije ni potrebno reći da si odgovorio na svako pitanje koje sam ikada postavio tako da se ja poistovećujem sa svim pitanjima i sa svim odgvorima.

Šri Činmoj: Veoma dobro! Ja sam sav ponos. Sva moja ljubav je za tebe i za tvoju ženu. Nosim jedan od onih dotija koje je tvoja žena sašila za mene. Ona možda ne oseća koliko sam joj zahvalan, ali Bog u njoj zna koliko sam zahvalan za sve stvari koje je uradila za mene. Zato ti i tvoja ćerka treba da uđete u nju i da učinite da ona oseti koliko sam joj zahvalan za odeću koju šije za mene.