Pitanje: Ako je duša više razvijena, da li će uzeti telo koje je lepše, ili nema povezanosti između fizičke lepote i duhovnog razvoja?

Šri Činmoj: Ne, uopšte nema povezanosti. Ima mnogo duhovnih Učitelja koji su fizički bili veoma ružni, a bilo je i onih koji su bili veoma lepi. Ako pitate Boga da li je moja duša lepša ili razvijenija od nekog zgodnog filmskog glumca, Bog će iskreno reći da je moja duša daleko razvijenija. To potpuno zavisi od Božje Volje i od same duše u kakvoj će kući živeti.

Ako neko ima puno novca, čak ni tada neće mariti za veliku kuću. Oseća da je mala soba dovoljna. A neko ko ima malo novca će sve potrošiti da bi iznajmio veliku kuću da se pravi važan. Ali, ta velika kuća će ga uvaliti u veliku finansijsku nevolju. Tada mora da uzme kredit od banke da bi platio zakup, i možda neće moći da sebi kupuje dobru hranu. I tako, iako ima veoma veliku kuću, on gladuje i na ivici je bankrotstva.

Lepota koju vidimo kod duhovnih Učitelja je lepota duše, pre nego fizička lepota. Ta lepota ne stvara nikakve probleme, niti za vlasnika niti za druge. Samo zbog svoje težnje, ti vidiš njihovu unutrašnju lepotu i zbog nje ih prihvataš.