Pitanje: Guru, kako se lepota ispoljava kroz jedinstvo?

Šri Činmoj: Samo jedinstvo je lepota. Ne može biti lepote koja je viša ili koja više prosvetljuje ili ispunjava od jedinstva. Svet pati samo zato jer mu nedostaje jedinstvo. Čim postoji jedinstvo, lepota je automatski tu. Bog na raspolaganju ima univerzalnu Svest; zato je On sav Lepota. Kada postoji neodvojivo jedinstvo, tada je samo to jedinstvo lepota. Ono je samootkrivajuća svetlost božanskog u nama.