Pitanje: Kakav je odnos između lepote u fizičkom, u vitalu, u umu i u srcu?

Šri Činmoj: Ako osoba ima četvoro dece i ona se zajedno igraju, ona je veoma zadovoljna. Ali, ako ima samo jedno dete, možda se neće isto toliko radovati. Slično tome, ako imate lepo telo, lep vital, lep um i lepo srce, kada vidite da zajedno, skladno i božanski rade, stičete veliku radost. Kako možete sebe učiniti lepim u svim delovima? Kroz samodavanje. Morate pridati značaj i vreme fizičkom u vama; tj. morate telo držati čistim i urednim. Morate da ponudite vreme i pažnju svom vitalu; tj. morate da radite, da budete dinamični, da se krećete; nećete ostati kod kuće i odmarati se sve vreme. Morate pridati pažnju i vreme svom umu tako što ćete se koncentrisati ili čitati duhovne knjige. Treba da pridajete pažnju i vreme svom srcu tako što ćete se moliti i meditirati. Ako se ne molite i ne meditirate, ostaćete nesiguni, ali ako meditirate postajete svesni svog jedinstva sa Bogom. Pridajući značaj fizičkom, vitalu, umu i srcu, vi im dajete hranu koja je potrebna. Ako želite da vam udovolje, morate najpre da ih nahranite; morate da obraćate pažnju na njih. Kada ih nahranite kako treba, svi će plesati pred vama kao božanska deca.