Pitanje: Kada želimo da stvaramo, kako možemo da prizovemo lepotu da nas inspiriše?

Šri Činmoj: Hajde da zamislimo pticu koja leti nebom. Ona neprekidmo leti, leti. Kada pogledamo u pticu, odmah nas fascinira njena sposobnost. Mi ne možemo da letimo, ali imamo sposobnost da se poistovetimo sa onim što radi. Ako posmatramo pticu dok smo u meditativnom raspoloženju, osećamo da i mi letimo. U tom trenutku naše unutrašnje biće leti; naša težnja leti.

Kada želite da nešto stvarate, želite da prizovete lepotu da vas inspiriše. Zato u tom trenutku treba da se poistovetite sa nekim ko stvara. Vi želite da stvorite nešto jedinstveno, ali ono što vi želite da učinite, je neko već uradio ili je radi. Vi jedino želite da ga prevaziđete. Zato pokušajte da se poistovetite sa svešću osobe koja je već stvorila tu stvar, ili sa samom osobom i pokušajte da dobijete inspiraciju, težnju i sposobnost od njega.

Ako želite da napišete nešto duhovno, čitajte moja dela i poistovetite se sa njima. Ako želite da naslikate nešto, pogledajte u vašeg omiljenog umetnika i poistovetite se sa njegovim delom. Ali, morate da budete oprezni. Umetnik može imati veoma loš karatkter. Njegova dela mogu biti božanska, a njegov karakter nebožanski. U tom slučaju, nemojte se poistovećivati sa tvorcem, već samo sa njegovim delom. Ako se poistovetite sa delom lepote, ta lepota će vas inspirisati da stvorite nešto lepo. Poistovetite se, poistovetite se, poistovetite se. Poistovećenje nije imitiranje. Daleko od toga! Ali, ako se poistovetite sa nečim i steknete sposobnost, osobinu ili suštinu toga, tada to možete razviti i uvećati na vaš sopstveni način.