Pitanje: Koje su stvari koje pomračuju našu unutrašnju lepotu?

Šri Činmoj: Postoje tri glavne stvari koje pomračuju našu unutrašnju lepotu: nedostatak jasnoće u umu, nedstatak čistote u vitalu i nedostatak iskrenosti u telu. Ako je telesna svest iskrena, vital čist i um jasan, tada automatski dobijamo unutrašnju čistotu. U odsustvu ovih božanskih osobina, u sebi vidimo ružnoću.