Pitanje: Postoji li nešto što možemo svesno da činimo ili vežbamo da bismo razvili poniznost?

Šri Činmoj: Možeš da meditiraš na drvo. Drvo koje nema plodova, koje nema šta da ponudi, ponosno stoji uspravno. Ali, drvo koje ima stotine plodova uvek se povija naniže sa krajnjom poniznošću i nudi svoje plodove čovečanstvu. Kad se ono povije da ponudi svoje bezbrojne plodove, drugi ga ne gledaju s visine. Naprotiv, oni cene drvo i dive mu se. Zašto? Zato što nam ono daje veoma ukusne, hranljive plodove. Drvo sa plodovima ima poniznost. Drvo koje ima nešto svetlosti i istine je ponizno, dok drvo koje nema svetlost nije ponizno. Zato, kad vidiš nešto što je postiglo neku istinu – kao što je drvo sa plodovima – i kad vidiš koliko je ono ponizno i koliko ga drugi cene, to će ti pomoći da stekneš sopstvenu poniznost. Kad imaš neke plodove, neka dostignuća, potrebniji si čovečanstvu. A kad svoje plodove ponudiš sa poniznošću, svetu si potrebniji i voli te više nego inače.

Majka je veoma visoka, ali kad želi da nahrani dete, ona se sagne. Detetova ljubav prema majci se ne smanjuje zato što se ona sagnula. Naprotiv, ona se značajno povećava. Dete vidi da je majka visoka i lako može da ostane na sopstvenoj visini dok se dete trudi da odraste. Ali, zbog svoje dobrote, majka ne postupa na taj način. Kad imamo nešto i želimo da to damo svetu, ako to učinimo sa poniznošću, svet će nas neizmerno ceniti i diviti nam se. Kad shvatimo šta su rezultati poniznosti, lako možemo da razvijemo poniznost.