Pitanje: Tek sam počeo da dolazim na vaše sastanke i voleo bih da naučim da meditiram. Stvarno ne znam šta tačno podrazumevate pod meditacijom.

Šri Činmoj: Neki duhovni Učitelj daju specifične lekcije meditacije. Što se mene tiče, svojim učenicima kažem da prvo čitaju duhovne knjige koje su napisali duhovni Učitelji da steknu neki opšti uvid. Knjige će Vam reći da održavate um smiren i tih i da vodite čist život na mentalnom, vitalnom i fizičkom planu. U našem čistom životu mi automatski osećamo jednu unutrašnju meditaciju. A ako ostanemo tihi i smireni, to je takođe jedan oblik prave meditacije. Nas neprekidno napadaju ideje, sile, misli. Ali, trebalo bi da pokušamo, u svom svakodnevnom životu, da ne dopustimo tim mislima da nam ulaze u um. Neki ljudi misle da će biti kao budale ako nemaju nikakvih misli. Međutim, budale nisu bez misli; oni imaju misli, doduše, misli koje mi ne možemo da cenimo i uvažavamo. Te misli ih navode da čine budalaste stvari. Ako, međutim, nemamo normalnih, običnih misli, već umesto njih imamo unutrašnju volju i rešenost, onda ćemo činiti prave stvari i izrasti u božanske instrumente. To je jedan oblik meditacije.

Kad moji učenici meditiraju sa mnom, kažem im da zaborave na um i da pokušaju da osete prisustvo srca. U srcu, treba da nastoje da osete jednu posudu. Ta posuda je do vrha puna neznanja, nesavršenosti i nebožanskih stvari. Od mojih učenika tražim da isprazne tu posudu, uz Božiju pomoć i uz pomoć svoje težnje. Taj proces pražnjenja sebe treba da se obavi sa posvećenošću i osećanjem predanosti Božijoj Volji. Takođe, to treba da bude učinjeno sa ljubavlju – ljubavlju prema Bogu i prema čovečanstvu. Kada se ta posuda isprazni, Bog koji je u njima će je ispuniti božanskom Svetlošću.