Pitanje: Postoji li neki specifičan način meditacije da se pomogne Ujedinjenim nacijama?

Šri Činmoj: U tvom srcu nalazi se duša, koja je direktni predstavnik Boga. Ti osećaš da ćeš biti trajno zadovoljan životom kad duša izađe na površinu, zato se moliš i meditiraš svakog dana. Zato, kad meditiraš ovde u Ujedinjenim nacijama, molim te da osetiš da unutar tela Ujedinjenih nacija, ove zgrade, postoji duša – izuzetno moćna, izuzetno prosvetljujuća i izuzetno ispunjujuća – koja treba da izađe na površinu. Ako možeš da osetiš prisustvo duše Ujedinjenih nacija, onda će tvoja meditacija biti od ogromne pomoći.

Ima mnogo, mnogo njih koji nisu prisutni ovde da meditiraju sa nama. Ali, oni rade za Ujedinjene nacije veoma posvećeno i nesebično, oni obavljaju svoju meditaciju na svoj sopstveni način. Duša Ujedinjenih nacija blagosilja te ljude i nudi im svoju zahvalnost.

Sve one koji rade u Ujedinjenim nacijama prosvetljuje duša Ujedinjenih nacija, a da toga nisu svesni. Svi oni koji teže na svoj način crpu posebne blagoslove od duše Ujedinjenih nacija.

Duša Ujedinjenih nacija otelovljuje san Ujedinjenih nacija: mir, bratstvo i jedinstvo zasnovani na nesebičnosti i prepoznavanju univerzalnosti u srcu svakog pojedinca. Ako tokom svoje meditacije budeš mogao da neguješ te uzvišene ideje, ili ideale, veoma efikasno i veoma plodnosno ćeš pomoći duši Ujedinjenih nacija. Na taj način će duša Ujedinjenih nacija, a na kraju i telo koje sadrži tu dušu, naći svoj pravi smisao.

Ujedinjene nacije su svetska organizacija. Ako tokom tvoje meditacije možeš da se koncentrišeš na seme, koje je duša, onda će vremenom to seme izrasti u biljku i na kraju u ogromno drvo koje će služiti čitavom svetu i štititi ga. Ta duša, u svojoj suštini, otelovljuje beskrajnu sposobnost Svevišnjeg. Ako uz pomoć naše iskrene, odane, posvećene i duševne meditacije možemo da tu dušu izvedemo na površinu, služićemo Ujedinjenim nacijama veoma efikasno na način na koji Svevišnji od nas hoće da im služimo i da ih ispunimo.