Pitanje: Nekad sam osećao i video zlatnu svetlost oko mog srca, ali to više nije slučaj. Kako da povratim to divno prisustvo?

Šri Činmoj: Da počnem od reči „zlatna svetlost“. Svaka svetlost ima svoje značenje. Zlatna svetlost u stvari dolazi sa jednog nivoa svesti koji nazivamo superum (supermind). Superum je nesumnjivo viši od fizičkog uma. Iznad fizičkog uma je oblast intucije, pa nad-uma, a iznad nad-uma je superum. Zlatna svetlost silazi iz superuma.

Ta zlatna svetlost ima posebno značenje. Zlatna svetlost je božanska manifestacija. Kada se ta svetlost božanske manifestacije spusti odozgo i dodirne zemaljsku svest, postaje crvena. Ponekad se ta svetlost povuče nazad ako oseća da nije u stanju da ostane u srcu zbog nedostatka čistote. Kad srce nije čisto, svetlost ne može da ostane dugo. Kada je srce čisto, onda ta svetlost isprva deluje sasvim ispravno i zadovoljavajuće u regionu srca, a potom se preseli u vital i fizičko biće.

Ako ne vidiš tu svetlost, ne budi potišten. Ona deluje na jednom drugom nivou svesti. Kad početnik vidi tu svetlost, on oseća da izuzetno napreduje. U određenoj meri je to tačno. Bog ti daje svetlost, pa naravno da ćeš probati da zaroniš duboko u more duhovnosti. Ali, ako Bog oseća da ti nije potrebna svetlost nego da ti treba mir, onda će On delovati u tebi na drugi način. U tebi, zbog u tvom vitalu, a ponekad dođe u fizičko. Nije neophodno tvoje obilne čistote, svetlost boravi i dalje. Sad ona deluje da povratiš vidljivo prisustvo te svetlosti. Ako hoćeš da slediš duhovni put, nije to što ti treba svetlost – već Božija stalna Brižnost za tebe, Božija prava Ljubav i Božiji Blagoslov. Kad imaš Božiju Brižnost, ona može da uzme oblik Svetlosti ili Mira ili Moći. Najvažnije je udovoljiti Bogu na Božiji način. Zahvaljujući tvojoj predaji, ti možeš da tražiš: „Bože, učini me bilo čim što Ti hoćeš kako bih mogla da budem Tvoj instrument“. Ti nastojiš da povratiš divno prisustvo te svetlosti. Ali, to što vidiš tu svetlost neće ti doneti krajnje zadovoljenje, zato što ne ispunjavaš Boga na Njegov Način. Ako hoćeš Božiju Milost, ja mogu da se molim Bogu za tvoj račun i uveravam te da ćeš dobiti nazad tu zlatnu svetlost. To te, međutim, neće zadovoljiti, zato što ti znaš da je najviši cilj da udovoljiš Bogu na Njegov sopstveni Način. Kad nam Bog pruži neko iskustvo, treba da mu budemo krajnje zahvalni. A kad nam ne da neko iskustvo, treba da Mu budemo podjednako zahvalni, zato što On zna šta je najbolje za nas. Tvoj posao je da meditiraš odano, punim srcem i duševno, a Božiji posao je da ti da Svetlost ili Blagoslove ili Mir ili Moć. Bog će ti dati ono što ima i ono što jeste, ako ti daš Njemu ono što ti imaš i ono što jesi. Ono što imaš je neznanje, a ono što jesi je težnja. Zato bih te zamolio da udovoljiš Bogu na Njegov sopstveni Način, a da ne brineš za tu stvar koji si nekad imalo, a koja ti sad nedostaje.