Pitanje: Nedavno sam sasvim jasno osetio silu koju ljudi izbacuju oko sebe da bi se zaštitili, ili čak ako neće da razgovaraju sa nekim. Osetio sam je kao čvrst predmet, kao zid. Hteo bih da znam kako je ona načinjena. Da li se stvara svesno ili nesvesno?

Šri Činmoj: Obično se gradi svesno. Neкi tragaoci osećaju da im je potrebna zaštita kada su blizu netežećih ljudi, da bi zadržali svoju visoku svest. Oni se plaše da će ih napasti netežeći ljudi, koji će ući u njih poput strela i uništiti njihovu težnju, pa svesno grade zid oko sebe. Ponekad su obični ljudi, koji ne teže, strahovito nesigurni. Oni se plaše da će drugi uzeti ono malo bogatstva što imaju. A duhovni Učitelji mogu da izgrade takav zid da bi se zaštitili od napada svesti sveta koji ih okružuje. Neki ljudi dođu duhovnim Učiteljima i osećaju da je to što su došli više nego dovoljno. Oni neće da prime ništa. Čim Učitelj želi da im da Mir ili Svetlost, oni ga iznutra napadnu. Ili, ljudi dođu Učitelju a da ne znaju šta hoće, pa kad im se ponudi Mir, osećaju da je to nešto strano. Kad im se ponudi Svetlost, ili im se ponudi Blaženstvo, osećaju da je to nešto strano. Osećaju da im nije dato ono što žele, pa dolaze i napadaju. Ili, dođu i dosađuju Učitelju: „Daj, mi, daj mi, daj mi!“ Onda, kad im se da, to ne uzimaju. Tad Učitelj stvori auru da bi zaštitio sebe.

Svaki pojedinac ima jednu posebnu auru koje nije svestan. Ta aura, najvažnija aura, okružuje osobu od glave do pete. Ona svesno štiti tu osobu. Kad meditirate, možete da vidite da postoji jedna aura koja stalno kruži oko vas. Možete da vidite i druge aure, iza slika Bude ili Hrista, na primer, ali se obično one ne obrću i ne kreću. Ali, ta aura koji svi imamo se stalno kreće oko nas. Ali, treba da znamo da ta aura nije svemoćna. Ona je samo jedna snažna zaštita na fizičkom, vitalnom i mentalnom nivou. Ona ne štiti čitavo biće. Ta aura postaje svemoćna jedino pomoću naše molitve i meditacije. Svakog dana kada se molimo i meditiramo, ta aura jača. Ona se kreće brže, veoma, veoma brzo. A kad to kretanje postane ekstremno brzo, aura stiče ogromnu snagu, dovoljnu da zaštiti čitavo biće.