Pitanje: Kako pojedinac može zaista da zna šta je Božija Volja za njega?

Sri Chinmoy: Božija Volja u pojedincu je kao razvijanje mišića – jaka, jača, najjača. Božija je Volja da se pojedinac navede da oseća da postoji nešto stalno, trajno, večno. Kad pojedinac dostigne taj stupanj, on će znati Konačnu Božiju Volju. Božiju Volju možemo da znamo po osećaju stalnog zadovoljstva koji nam daje. Sve što je večno, sve što je besmrtno, sve što je božansko, jeste Božija Volja. Pa iako Bog radi sa Večnošću, on nije ravnodušan ni sekundu. Jer, od jedne sekunde, dve sekunde, tri sekunde, mi ulazimo u Beskonačnost i Večnost. Potrudimo se da osetimo Božiju Volju u svakom trenutku.

Postoji veoma jednostavan način da znamo šta je Božija Volja za nas kao pojedince. Svakog dana, kad započnemo svoj dan, mi gradimo sopstveni svet. Osećamo da stvari treba da se urade na određeni način. Ja treba da poslujem sa tim čovekom na takav način. Ja treba da kažem to i to; ja treba da uradim ono; ja treba da dam ovo. Sve je ja, ja, ja. Svi tako radimo. Umesto sveg tog planiranja, ako možemo da učinimo svoj um apsolutno mirnim i tihim, moći ćemo da znamo Božiju Volju. Ta tišina nije tišina mrtvog tela; to je dinamična, progresivna tišina prijemčivosti. Pomoću potpune tišine i stalno rastuće prijemčivosti uma, može se znati Božija Volja. Kad ljudski um moćno radi, Božija Volja ne može da deluje. Božija Volja deluje samo kad ljudski um ne radi. Kad um postane čista posuda, Svevišnji može da ulije u njega Svoj beskrajni Mir, Svetlost i Blaženstvo.

Mi stalno gradimo i rušimo svoju mentalnu kuću. Ali, ako umesto građenja i rušenja te kuće kako nam se prohte možemo da ispraznimo svoj um, učinimo ga mirnim i tihim, onda Bog može da izgradi Svoj Hram ili Svoju Palatu u nama, na Svoj Način. A kad sagradi Svoje Boravište u nama, On će reći: „Sagradio sam ovo za tebe i Mene da tu zajedno boravimo. Ja sam to sagradio, ali to nije samo Moje. To je i tvoje. Uđi“.

Dakle, najlakši način da znamo Božiju Volju je da postanemo instrumenti, a ne onaj koji deluje. Ako postanemo samo instrument za sprovođenje Božijih Planova, Božija Volja će delovati u nama i pomoću nas. Bog sve čini i On je i samo delo. On je sve. Mi samo posmatramo.