Editor's preface to the first edition

Pitanja u ovoj knjizi postavili su članovi Grupe za meditaciju Ujedinjenih nacija, neformalne grupe članova osoblja Ujedinjenih nacija, delegata i predstavnika nevladinih organizacija akreditovanih pri Ujedinjenim nacijama koji veruju da postoji duhovni način rada za svetski mir kao i politički način. Dvaput sedmično, pod vodstvom Šri Činmoja, grupa se sastaje u UN-u radi nesektaških meditacija i duhovnih diskusija o bratstvu i svetskom jedinstvu.

Šri Činmoj takođe održava kontinuirano sastanke nastavljajući tradiciju mesečnih predavanja Daga Hamaršelda u Ujedinjenim nacijama. Šri Činmoj je sumirao kredo kojeg se ta grupa drži nasledeći način:

"MI VERUJEMO...
  ...i smatramo da svaki čovek ima potencijal da dostigne Krajnju Istinu. Mi takođe verujemo da čovek ne može i neće zauvek ostati nesavršen. Svaki čovek je instrument Boga. Kad kucne čas, svaka individualna duša sluša Božije unutrašnje naloge. Kad čovek sluša Boga, njegove nesavršenosti se pretvaraju u savršenstvo, njegovo neznanje u znanje, njegov tragajući um u jasnu svetlost a njegova nesigurna stvarnost u sveispunjujuću Božanstvenost."