Pitanje: Molim Vas, objasnite razliku između „religioznog žara“ i „Blaženstva“. Da li se oni međusobno dopunjavaju?

Šri Činmoj: Ne. Religiozni žar može da bude u vitalu, u umu ili u nekom drugom delu našeg bića. On nas može zadovoljiti jedino na vitalnom ili mentalnom planu. Religiozni žar, religioznu radost dobijamo uglavnom na vitalnom nivou. Ali, kad neko doživi Blaženstvo, ono prožima čitavo njegovo biće. Blaženstvo je nešto beskrajno više od religioznog žara. Blaženstvo stičemo zahvaljujući našem jedinstvu sa Apsolutnim Svevišnjim, ili zahvaljujući našoj potpunoj posvećenosti Njegovoj Volji. Blaženstvo se tiče našeg unutrašnjeg bića koje je nerođeno i besmrtno, tiče se potpunog ispoljavanja božanstvenosti u nama. Zato su to dve različite stvari.