Pitanje: Da li je moguće postići stanje ostvarenja Boga posvećeno se držeći svoje religije?

Šri Činmoj: Da, praktikujući svoju religiju čovek može da ostvari Boga. Ali, on bi trebalo da oseća da postoji nešto drugo, više i dublje nego što je religija, a to je stalni unutrašnji vapaj. Religija, kao takva, reći će nam gde je Bog. Ona će nam reći da treba da budemo dobri, da treba da budemo ljubazni, da treba da budemo jednostavni, iskreni i čisti. Toliko religija može da nam pruži. Ali, postoji takođe i duhovna religija, koja je viša i dublja. Ona će nam reći da nije dovoljno da samo znamo da Bog postoji. Mi takođe treba da Ga vidimo, treba da Ga osetimo, treba da izrastemo u Njega. A to postižemo pomoću molitve i meditacije.