Pitanje: Odgajen sam kao rimokatolik, ali kad sam porastao, prestao sam da odlazim u crkvu. Sad, kad sam opet zainteresovan za duhovni život, moja majka ne može da razume zašto neću da ponovo idem u crkvu. Kako bi to trebalo da joj objasnim?

Šri Činmoj: Reci svojoj majci da si se učio u toj školi i da ti se nije svidela. Sad učiš u jednoj drugačijoj školi, u kojoj ti se sviđa učitelj, sviđaju ti se učenici i sviđa ti se gradivo. Katolička crkva poučava Istini, Svetlosti, Miru i Blaženstvu. I ti se takođe trudiš da izneseš na površinu Istinu, Svetlost, Mir i Blaženstvo na jedan drugačiji način. Zato, ako uzmeš rimokatoličku crkvu kao jednu školu, a našu duhovnu organizaciju kao drugu školu, imaš sva prava da kažeš da ti se jedna škola sviđa, a druga ne, pa zato ideš u onu prvu.