Pitanje: Šta je meditacija?

Šri Činmoj: Meditacija je svesno saznanje o Bogu. Ovde smo svi tragaoci. Kada smo tragaoci, naša je dužnost da budemo svesni Boga dvadeset četiri sata dnevno. Ako smo vernici, onda, naravno, osećamo da Bog postoji. Ali to osećanje nije spontano; ono ne traje dvadeset četiri sata dnevno. Kad meditiramo, mi počinjemo da osećamo i shvatamo dvadeset četiri sata dnevno da smo od Boga i da smo za Boga. Stalno i svesno saznanje o Njemu – Njegovoj Istini, Svetlosti i Blaženstvu – naziva se meditacija.