Pitanje: Ako mi neko priđe i obrati mi se oštro na negativan način, da li je s moje strane nebožanski ako kažem toj osobi da mi se ne obraća na taj način ili treba da budem saosećajnija?

Šri Činmoj: Zavisi. Pretpostavimo da osećaš da se radi o veoma važnoj stvari, a ta osoba govori na veoma grub, nebožanski način. Tad joj reci: „Molim te, smiri se i pričaj ljubazno. Spremna sam da te čujem“. Ali, ako ta osoba dolazi samo da te maltretira i gnjavi, imaš sva prava da joj kažeš da te ostavi na miru. Ako je to samo neobavezan razgovor, a ta osoba ti prilazi nepotrebno grubo i neljubazno, tada joj reci da te ostavi na miru.