Deo I: Nekoliko pitanja o patriotizmu

//Šri Činmoj//: Želeo bih da vas pozovem da mi postavite nekoliko pitanja o patriotizmu. Ja ću odgovoriti na ta pitanja iz duhovne perspektive.

Pitanje: Šta je patriotizam?

Šri Činmoj: Patriotizam je čovekova ljubav prema njegovoj zemlji, zemlji koja mu je pružila utočište, zemlji koja ga smatra svojim sinom ili ćerkom. Patriotizam je zlatna prilika za pojedinca da radi zajedno sa svojom najdražom majkom-zemljom. Kad majka i sin rade zajedno, oni uviđaju svoju međusobnu potrebu. Sinu su potrebni majčina žrtva, saosećanje, ljubav i brižnost; majci su potrebni sinovljevo junaštvo, dinamičnost i snaga volje. Kad se sve te osobine nađu u nekoj zemlji, ona postaje savršeni Božiji instrument. Neke zemlje se smatraju otadžbinom. U tom slučaju, očeva mudrost, visina, svetlost, mir i blaženstvo se susreću sa dinamičnim kvalitetima i bezgraničnom snagom volje sina. U toj zemlji tada osviće savršenstvo. Obe te zemlje i njihovo dete postaju savršeni instrumenti, vrhunski instrumenti za ispoljavanje Boga na Zemlji.