Deo III — Pitanja i odgovori: Univerzitet Tenesi

Pitanje: Kakvo je vaše iskustvo Boga?

Šri Činmoj: Ja sam imao iskustvo Boga i u ličnom i u bezličnom obliku. U jednom trenutku ga vidim kao širenje Svetlosti i Blaženstva. U sledećem trenutku Ga mogu videti kao najsjajnije biće. Kada ostvarimo Najviše, vidimo da je On i ličan i bezličan istovremeno. Kao i voda i led, On može da ima oblik i da bude bez njega. Ponekad je voda u tekućem obliku, i u njoj možemo da plivamo. Ponekad je čvrsta i po njoj možemo da hodamo. I u duhovnom životu, ponekad nam je draži bezlični aspekt Najvišeg Apsoluta, a ponekad nam je draži lični aspekt. Najviše je iznad ličnog i bezličnog, ali istovremeno otelovljuje oba. Najviše je bez oblika, i istovremeno ima oblik. Ako bismo morali da u jednoj reči kažemo šta je On, moramo da kažemo da je oba i opet da je iznad oba. Ljudskim umom ne možemo da dokučimo Boga. U početku je On ovo; zatim je ono. Onda dođe vreme kada je iznad oba aspekta. Najviše je večnoprevazilazeća Stvarnost. Današnje Onostrano je sutrašnja polazna tačka.