Pitanje: Kakvu vrstu moći stičemo od meditacije?

Šri Činmoj: Kada imamo ljudsku moć, zemaljsku moć, pokušavamo da vladamo drugima; želimo da pokažemo svoju nadmoć. Ali, kada steknemo moć od naše meditacije, pokušavamo da je ponudimo čitavom svetu; koristimo je da se borimo protiv neznanja sveta. I ako još uvek u nama postoji neznanje, koristimo moć koju smo dobili iz meditacije da prosvetlimo naše sopstvene nesavršenosti i da usavršimo našu sopstvenu svest.