Pitanje: Kako mogu da poboljšam jutarnju meditaciju?

Šri Činmoj: Svakog jutra moraš da ponudiš svoju zahvalnost Bogu što je probudio tvoju svest dok ostali još uvek spavaju, i za sve Njegove beskrajne Blagoslove tebi namenjene. Ako ponudiš samo delić tvoje zahvalnosti, osetićeš Božiju Samilost. Zatim, kada osetiš Božiju Samilost, pokušaj da ponudiš sebe. Reci, „Pokušaću da udovoljim samo Tebi, na Tvoj sopstveni Način. Do sada, sam ti tražio da Ti meni udovoljiš na moj sopstveni način, da mi daš ovo i ovo da bih mogao da budem srećan. Ali, danas tražim sposobnost da udovoljim Tebi na Tvoj sopstveni Način“. Ako možeš to da kažeš iskreno, tvoja jutarnja meditacija će automatski biti osnažena.