Pitanje: Da li je meditacija jedini način da se dosegne prosvetljenje?

Šri Činmoj: Ne. Molitva je drugi način. Vi na Zapadu se molite, a mi na Istoku više volimo da meditiramo. Postoje dva puta koja se na kraju spajaju i vode do istog odredišta. Ako se najduševnije molite, definitivno ćete dobiti prosvetljenje. A opet, ako duševno meditirate, sigurno ćete dobiti prosvetljenje.

Neki ljudi vole da se mole, dok drugi vole da meditiraju. Ako osećate da je molitva efikasna u vašem životu, onda ćete se, naravno, najduševnije moliti. A ako osećate da tvam meditacija najubedljivije pomaže u životu težnje, tada pokušajte da meditirate. Na osobi je da izabere.