Predgovor urednika

Pet predavanja u ovoj knjizi su deo serije predavanja koja je Šri Činmoj 1974. bio pozvan da održi u pedeset država. Predavanja u ovoj šestoj seriji su održana izmedju 25. i 29. oktobra 1974. Pitanja u ovoj knjizi su Šri Činmoju postavljali studenti na ovim univerzitetima na kojima je on govorio.