Pitanje: Kako mogu učiniti svoj unutrašnji plač iskrenijim?

Šri Činmoj: Možeš učiniti unutrašnji plač iskrenijim osećajući u svakom trenutku da si bespomoćan, apsolutno bespomoćan i beznadežan bez Boga. Sa Bogom, sa Božijom Ljubavlju, Brižnošću i Vođstvom, postaješ svemoćan, ali bez Boga ti si nemoćan. Kada osetiš tu vrstu osećanja bespomoćnosti, onda će tvoj unutrašnji plač izaći na površinu spontano. Kada osetiš da si bespomoćan bez Boga, tvoj unutrašnji plač izlazi na površinu s krajnjom iskrenošću. Zašto plačeš? Plačeš zato što osećaš da nemaš nešto što ti je očajnički potrebno. Plačeš za tvojim svesnim jedinstvom sa Beskonačnošću, Večnošću i Besmrtnošću. Ova tri božanska blagoslova su tvoji sopstveni, samo što moraš ponovo da ih otkriješ. Oni su tvoje sopstveno unutrašnje blago koje si izgubio ili zaturio. Ali imaš svo pravo da tragaš za njima i da vapiš za njima Svevišnjem. Da bi imao taj unutrašnji plač, uvek se trudi da osećaš da si apsolutno bespomoćan. Kad se osećaš bespomoćnim, automatski tvoja težnja raste. Kad se osećaš bespomoćnim, osetićeš da je prava stvar da se moliš i da meditiraš. Nećeš nastojati da učiniš sebe jadnim i bespomoćnim da bi mogao da imaš dobru meditaciju, nego kada ponos, ljubomora, letargija ili nedostatak težnje dođu, plači iznutra da povratiš tvoje vlastito unutrašnje blago. Imaš puno pravo da plačeš za svojim sopstvenim izgubljenim blagom.