Pitanje: Da li biste govorili o muzici, Bogu i meditaciji?

Šri Činmoj: Napisao sam knjigu pod nazivom Bog Vrhunski Muzičar koju bih želeo da Vam pošaljem da možete da je čitate. U toj knjizi sam iscrpno govorio o mom pogledu na Boga i muziku. Bog i muzika su nerazdvojivi. Ako kažete da svaki muzičar nije Bog, mogu da se složim sa vama, ali ako kažete da duševna muzika nije Bog, onda se nikako neću složiti. Možda ćete reći da svaki pojedinac nije Bog zato što vidiš mnogo nesavršenosti i nebožanskih stvari u njegovom životu. Teško tivam je da ga nazivate Bogom, ili da osećate da je on Bog. Ali ako kažete da njegova tvorevina – duševna muzika – ne predstavlja Boga, onda se nikako ne slažem s Vama.

Zemaljskog tvorca pogrešno shvatamo zbog njegovih nedostataka. Ali on spušta svoju tvorevinu sa drugog sveta, naročito ako je on muzičar. On spušta stvarnost iz višeg sveta kroz svoju intenzivnu težnju, i pola sata ili jedan sat on ostaje visoko, veoma visoko. Muzika koju stvara ili svira tada dolazi iz te visoke sfere. Ali nakon pola sata ili jednog sata ponovo može da uđe u svoju običnu svest. Zbog toga ljudi cene muzičara dok slušaju njegovu muziku a zatim ga preziru zbog njegovih ljudskih nedostataka. Sve što je spustio iz veoma visokih svetova da prosvetli i ispuni zemaljsku svest nesumnjivo je predstavnik i stvarnost životnog daha Boga koji se spušta iz viših svetova. Zbog toga kažem da je muzika Bog, čak i ako muzičar možda nije uvek nalik Bogu.