Pitanje: Kakva je moć koja spušta Božije Prisustvo u sva naša dela i omogućava nam da osećamo jedinstvo sa Bogom?

Šri Činmoj: Postoje dve moći koje dovode Boga u sva naša dela i različite aktivnosti. Jedna moć je moć zahvalnosti. Uvek moramo da nudimo svoju zahvalnost Bogu za sve što radimo, za sve što smo postali. Druga moć je moć da vidimo Boga u drugima. Ako ne vidimo Boga u drugima, ako samo vidimo Boga u nama samima, nećemo biti uspešni. Moramo da vidimo božansko u svakome, čak i u našem najgorem neprijatelju. U stvari, duhovna osoba ne bi trebalo da ima neprijatelje. Ali pretpostavimo da još uvek nismo postali savim duhovni i još uvek kažemo da imamo neprijatelja. Recimo, da kažemo da je naš neprijatelj sumnja, strah, anksioznost, vezanost. Potrudimo se da vidimo unutar našeg neprijatelja Prisustvo Boga. Uronimo duboko u sebe i odatle iznesimo sposobnost poistovećenja sa Bogom. Pokušajmo da vidimo takođe u našem neprijatelju Božije Prisustvo. Božije Prisustvo je svuda. Ali, ako poričemo Njegovo Prisustvo unutar nečeg, onda će nas to na kraju napasti.

Trenutno, Božije Prisustvo ne deluje u dovoljnoj meri u umu, a unutar srca deluje najsnažnije. Stoga moramo ga preneti sa mesta gde deluje najsnažnije, na drugo mesto. Svako i sve ima dušu. Čak i klupa ima dušu. Ukoliko možemo da osetimo prisustvo duše unutar klupe, nikad nećemo osećati da smo bez Boga. Naravno, moramo da znamo čija je duša razvijenija: naša duša ili duša klupe. Pošto je naša duša razvijenija, možemo ući u svest klupe.

Prema tome, postoje dve moći koje mogu stalno da nas drže kao jedno, nerazdvojivo jedno sa Božijom Stvarnošću. Jedna je naše stalno nuđenje zahvalnosti. Osećamo da ne bismo mogli postati ono što smo sada da nam On nije dao sposobnost prijemčivosti. Druga moć je moć da vidimo u drugima stvari koje vidimo u samima sebi. Ako vidimo i osećamo da smo Božiji instrument, onda moramo da osećamo da su i on i ona isto tako Božiji instrumenti. Na ovaj način možemo da osećamo da Bog stalno deluje u nama i kroz nas. Tada ostajemo na istom, najvišem nivou svesti dok učestvujemo u Božijoj kosmičkoj Igri.

Vi ste svi veoma iskreni tragaoci. Ništa mi ne pričinjava veću radost od toga da posvećeno služim iskrenim tragaocima. Došao sam na svet da posvećeno služim čovečanstvu. Ja sam Božije dete i služim Njega kroz moju sposobnost. Vi ste takođe Božija deca u kosmičkoj Igri. U skladu sa svojom sposobnošću svaki pojedinac će služiti Bogu. Moja sposobnost je da predano služim iskrenim tragaocima kojima je potrebna inspiracija. Od inspiracije čovek može da dobije težnju, a težnja je preteča ostvarenja u našem unutrašnjem životu.