Pitanje: Kako možemo postići mir u našem spoljašnjem životu?

Šri Činmoj: Možemo postići mir u našem spoljašnjem životu pod uslovom da prvo radimo ono što je najvažnije. Rano izjutra, pre nego što uđemo u buku i metež života, ako meditiramo deset ili petnaest minuta, mir će ući u nas. Ako iznesemo na površinu naše božanske osobine težnje, posvećenosti, ljubavi, odanosti i predanosti Volji Gospoda, oni će sigurno spustiti mir odozgo. Ove osobine su kao božanski prijatelji, večni prijatelji u nama; oni su više nego voljni da budu na usluzi. Ako ih prizovemo rano ujutru pre nego što napustimo kuću, onda ćemo izaći napolje sa mirom. Ali ako ne osećamo svesnu potrebu za mirom i ne prizivamo ga, zašto bi nam mir došao? Ako ga ne prizivamo, mir će ostati u svom sopstvenom svetu.

Moć mira je slična moći novca. Ako stavimo novac u džep rano ujutru, možemo da kupujemo stvari ceo dan. Slično tome, ako rano ujutru meditiramo za mir, i mir se spušta, onda kada uđemo u ludi, pomahnitali svet, preplavljeni smo mirom koji možemo da koristimo tokom čitavog dana. Mir je sam po sebi nesavladiva moć. Ako smo moćni i snažni, nemir sveta ne može da nas muči. Ali ako smo slabi i manjka nam unutrašnji mir, prirodno ćemo biti savladani nemirom i nebožanskim osobinama sveta.