Pitanje: Kakva je priroda i svrha duše?

_Šri Činmoj: Svaka duša je direktni predstavnik Boga. Bog je jedan, a ipak On želi da iskusi Sebe ili da uživa božanski i vrhunski u beskrajnim oblicima. Kad stupimo na ovaj svet, mi težimo da bismo ostvarili Najviše. Postoje mnogi svetovi, ali Bogo-otkrovenje ili Samootkrovenje može se dogoditi samo ovde na Zemlji. Da bismo dostigli Najviše, Apsoluta, moramo da dođemo ovde, do Majke Zemlje. Duša, unutrašnja ptica, dolazi ovde da bi ispunila obećanje koje je dala Apsolutu na najvišem nivou svesti – takoreći, na Nebu. Svaka duša mora da ispolji Svetlost ovde na Zemlji na poseban način. Priroda je polje. Zemljoradniku je potrebno polje da bi obrađivao. Tako duša dolazi k Majci Zemlji i razvija Svetlost, Mir, Blaženstvo u fizičkom ispoljavanju. Duša je kao božanski zemljoradnik. Telo je polje, vital je polje, um je polje i srce je polje. U svakom polju božanski zemljoradnik obrađuje, i od svakog polja on očekuje obilnu žetvu ostvarenja. Kada svest tela ili telo kao polje postaje plodno, i kada vital, um i srce postanu plodni, duša ispunjava svoje obećanje Bogu i ispoljava božanstvo na Zemlji. Kroz otkrivanje dušine Svetlosti Transcendentalni Svevišnji postaje ispoljen. Tako duša i priroda idu skupa. Jedna je božanski zemljoradnik, a druga je tle za obrađivanje.