Da li postoji samo jedan Satguru u bilo kom dobu ili ima mnogo Satgurus u jednom vremenu ?

Šri Činmoj: Može biti više od jednog Satguru-a u nekom određenom vremenu. Kao što na ljudskom nivou ima mnogo učitelja, tako isto mnogi duhovni Učitelji mogu da budu na Zemlji. Ali jedini stvarni Satguru je Bog; nijedno ljudsko biće. Ja stalno govorim učenicima da nisam Guru. Stvarni Guru je Svevišnji. Duhovni Učitelji su Njegovi predstavnici; oni predstavljaju Boga za njihovu sopstvenu duhovnu decu.