Pitanje: U slučaju onih koji su početnici u duhovnom životu, izgleda da je neophodno da se napravi neki kompromis izmedju njihovog porodičnog života i duhovnog života. Mislite li da će taj kompromis stalno morati da postoji, ili može da bude prevaziđen nekom drugom vrstom odnosa?

Šri Činmoj: Ako vaša revnost i ljubav prema Bogu u početku nije snažna, ako osećate da možete da živite sa Bogom, ali ne samo sa Bogom; ako osećate da su ostala ljudska bića takođe neophodna za vašu sreću, onda morate da napravite kompromis. U suprotnom, nećete moći da ostanete u duhovnom životu. Ali ako osećate da možete da živite samo u Božijoj Svetlosti, ako osećate da ne možete da živite čak ni jednu sekundu bez Njega, onda idite ka Njemu i ne mislite na kompromis. On će brinuti o vama i On će se takođe brinuti o članovima vaše porodice.

Ako Bog želi da trčiš najbrže, tad moraš da znaš ko ti je najdraži – Bog ili članovi tvoje porodice. Ti upravo sada praviš kompromis kako bi tvoji najdraži mogli da budu srećni. Ali ti znaš da je tvoja sposobnost veoma ograničena, a Jedan kome pristupaš ima neograničenu sposobnost. Ti ne želiš da zanemariš svoju porodicu, ali moraš da znaš da nemaš neograničenu sposobnost da učiniš tvoju majku, oca, brata ili sestru srećnim. U nastojanju da im udovoljiš, ti postižeš neku vrstu kompromisa. Ali ako dosegneš Izvor sa tvojom intenzivnom unutrašnjom potrebom, onda možeš zamoliti Svevišnjeg, tvog Unutrašnjeg Pilota, da preuzme punu odgovornost za tvoje voljene. A On ima beskrajnu sposobnost da ih učini srećnim.

Ko se brinuo o tvojim najmilijim dvadeset ili trideset godina ranije, pre nego što si došao u ovaj život? A kroz pedeset ili šezdeset godina, kada napustiš ovu zemaljsku scenu, ko će brinuti o njima? Upravo sada, mi osećamo da smo nezamenljivi. Ali kada duboko zađemo u duhovni život, osećamo da je samo jedna osoba nezamenljiva, a to je Bog. Ako ti je očajnički potreban Bog, On će ti dopustiti da odeš direktno k Njemu. On će ti podariti sposobnost da se baviš članovima tvoje porodice a da ne moraš da napraviš kompromis sa tvojim duhovnim životom, i On će dati tvojim voljenima snagu da vode svoje sopstvene živote bez ometanja tvog duhovnog napretka.