Preobražaj, oslobađanje,otkrovenje, ispoljavanje

Dragi tragaoci, draga braćo i sestre, želim da održim kratko predavanje o preobražaju, oslobađanju, otkrovenju i ispoljavanju – četiri uzvišene stvarnosti u našem životu težnje.

Životinjskom u nama potreban je trenutni preobražaj. Ljudskom u nama potrebno je svesno oslobađanje. Božanskom u nama potrebno je savršeno otkrovenje. Svevišnjem u nama potrebno je potpuno ispoljavanje. Da bismo videli Boga treba nam preobražaj. Da bi nas Bog pozvao, treba nam oslobađanje. Da bi nas Bog voleo, treba nam otkrovenje. Da bi nas Bog učinio besmrtnim, treba nam ispoljavanje.

Preobražaj tela pokazuje nam koliko čisti možemo da budemo. Oslobađanje vitala pokazuje nam koliko dinamični možemo da budemo. Otkrovenje uma pokazuje nam koliko ogromni možemo da budemo. Ispoljavanje srca pokazuje nam koliko božanski možemo da budemo. Možemo da budemo čisti kao zora. Možemo da budemo dinamični kao božanski ratnik. Možemo da budemo ogromni kao nebo. Možemo da budemo božanski kao duša. Preobražaj ide putem Beskonačnosti. Oslobađanje brzo korača putem Besmrtnosti. Otkrovenje trči na putu Večnosti. Ispoljavanje leti najbrže ka večno - prevazilazećoj Stvarnosti.

Kad smo oslobođeni od vezujuće prošlosti i preobraženi, ne ostajemo u telu-kavezu; počinjemo da živimo u duši-palati. Kad smo preobraženi menjamo naše prijatelje. Noć neznanja ne ostaje više naš prijatelj. Umesto toga, svetlost znanja postaje naš istinski i dragi prijatelj. Kada smo preobraženi pevamo drugačiju pesmu. Prestajemo da pevamo pesmu konačnog. Pevamo pesmu Večnog da bi smo postali Beskonačno.

Kada smo oslobođeni mreže neznanja, spoznajemo šta večno jesmo: Bog sanjar, Bog zaljubljenik i Bog izvršilac. Tad, želimo da otkrijemo sebe. Sve dok ne otkrijemo božansko u sebi, ne možemo da dokažemo Božije postojanje na zemlji. Svet može misliti da su sva naša uzvišena iskustva samo mentalne halucinacije, priviđenja i samozavaravanje sve dok ne otkrijemo Božiju Božanstvenost u sebi. Ali, kada budemo mogli da drugima otkrijemo svoju unutrašnju božanskost, oni će videti da je naš brod sna dodirnuo Obalu Stvarnosti. Kada ispoljavamo svoju unutrašnju božanstvenost, Zlatna Obala Onostranog se čvrsto utvrđuje ovde i sada.

Preobražaj. U drevnoj prošlosti, tragaoci za Najvišim nisu mnogo marili za preobražaj prirode, za fizički, vitalni, emocionalni preobražaj. Jedino su marili za svoju sopstvenu spoznaju. Spoznali su Najviše, ali uprkos tome, njihova fizička priroda je ostala neprosvetljena, mračna, nesavršena.

Oslobađanje. U drevnoj prošlosti, mnoge oslobođene duše marile su samo za sopstveno oslobađanje. Nisu marile za oslobađanje sveta u celini. Budući da im je toliko teško da oslobode sebe, osećali su da bi i svi drugi isto tako trebali da rade naporno. Takođe, osećali su da će svako ostvariti Boga, da će svako biti oslobođen u Božijem odabranom Času, i da nije njihov zadatak da taj Čas ubrzavaju.

Otkrovenje. U drevnoj prošlosti, najveći tragaoci nisu marili za otkrovenje. Smatrali su da da će neznanje sveta najverovatnije zarobiti njihovu svetlost znanja i visinu mudrosti, ukoliko budu otkrili ono što su spoznali. Plašili su se da otkriju svoju unutrašnju božanstvenost. Spoznali su najvišu Istinu, ali nisu želeli da je podele sa ostatkom sveta jer strah, strah od nepoznatog, mučio je njihovo unutrašnje postojanje.

Ispoljavanje. U drevnoj prošlosti najveći tragaoci, oslobođene duše, veliki Jogiji, nisu marili za ispoljavanje. Oni su osećali da ovde na zemlji ništa nije vredno ispoljavanja, zato što ništa ne može da traje zauvek. Osećali su da je ova planeta boravište tuge, patnje i nisu videli razlog da se ovde trajno uspostavlja nešto božansko? Osećali su da nema garancije i sigurnosti da će ovaj svet biti preobražen u bujicu božanstvenosti; zato, nisu marili za ispoljavanje.

Ali današnji tragalac želi savršenstvo u sebi i savršenstvo spolja. Sve dok telo nije savršeno, vital nije savršen, um nije savršen i srce nije savršeno, osećamo da je savršeno Savršenstvo daleki vapaj. Proces je dug i težak, ali kad jednom uspemo u ovom izuzetno značajnom zadatku, dosegnućemo Zlatnu Obalu Onostranog.

Moto države Oregon je „Jedinstvo“. Ovde smo svi tragaoci. Tragalac je onaj ko praktikuje duhovnost. A sad, duhovnost ima tajnu i svetu reč da ponudi: ta reč je Joga. Joga means conscious union with God. I am truly happy that the motto of this state encompasses the same ideal as the breath of spirituality, which is Yoga. označava svesno jedinstvo sa Bogom. Istinski sam srećan što moto ove države sadrži isti ideal kao dah duhovnosti, koji je Joga. Jedinstvo se mora uspostaviti između konačnog i Beskonačnog, između današnjeg nesavršenog čoveka i sutrašnjeg savršenog Boga.

Kako uspostavljamo naše svesno jedinstvo sa Bogom? Postoje različiti načini da se to učini. Prvo, možemo da smanjimo zemaljske potrebe i da povećamo svoje nebeske potrebe. Onda, moramo da plačemo iznutra za Bogom, kao što dete plače za svojom majkom. Gospod Svevišnji će ispuniti naš unutrašnji plač težnje. Dva koncepta vladaju celim svetom: želja i težnja. Želja nas vezuje; težnja nas oslobađa. Želja čini da osećamo da smo od konačnog i da smo primorani da budemo za konačno. Težnja nam kaže da smo od Večnog i za Beskonačno. Beskonačnost, Večnost i Besmrtnost nisu neodređeni pojmovi, već božanske stvarnosti koje nastoje da izađu na površinu da bi mogli da postanemo Bog sutrašnjice.

Pored toga što iznutra plačemo, moramo takođe svesno da osetimo da smo potrebni Bogu, isto toliko koliko je Bog potreban nama. Kao običnim ljudskim bićima, Bog nam je potreban da bi ispunio naše obilne želje. Kada postanemo duhovni tragaoci, Bog nam je potreban samo radi jednog razloga: da bi otkrili svoju najvišu transcendentalnu Visinu, svoju najdublju transcendentalnu Dubinu. Kada ostvarimo Boga, mi ih zaista otkrivamo. A sad, upravo kao što je nama potreban Bog zbog našeg ostvarenja, tako smo i mi potrebni Bogu za Njegovo sopstveno Ispoljavanje. On mora da ispolji Sebe u nama i kroz nas. On je bio jedan; to je bilo ostvarenje Njegovo Tišine. On je želeo da postane mnoštvo; to je bilo ispoljavanje Njegovog Zvuka. Kada postignemo Njegovo Ostvarenje i On u nama i kroz nas postiže Njegovo Ispoljavanje, savršeno Savršenstvo sviće. Kada osećamo da smo od Boga i za Boga, mi vidimo da smo od sveprožimajuće Tišine i za sveispunjavajući kosmički Zvuk. Tada smo potpuno oslobođeni, otkriveni i preobraženi.

Svaki tragalac predstavlja jedno obećanje Bogu. Obećanje je je njegov vlastiti fizički preobražaj. On želi da oslobodi svoj zemaljski vezujući život i on odista oslobađa zemaljski vezujući život uz pomoć beskrajne Samilosti najvišeg Apsolutnog Svevišnjeg. Obećanje svakog tragaoca Bogu jeste, da ispolji Boga na zemlji na Božiji sopstveni način. Tragalac ispunjava svoje obećanje samo kada rado, radosno i bezuslovno daje Bogu ono što ima i ono što jeste. Ono što on ima je unutrašnji plač, a ono što on jeste je neznanje. Kada daje Bogu posvećeno, duševno i bezuslovno svoje dostignuće: unutrašnji plač, i njegovu sadašnju stvarnost: neznanje, onda je tragalac preobražen, oslobođen, otkriven i ispoljen na Božiji sopstveni Način.


FFB 113. Državni Univerzitet Portlanda, Portland, Oregon, 22. april, 1974; 10:00 pre podne