Pitanje: Kad imamo želje, da li bi trebalo ponekad da im se prepustimo pa ćemo videti da nas one ne ispunjavaju i da ih na taj način prevaziđemo?

Šri Činmoj: Ne! Ako se prepustite moći neznanja, tad se neznanje samo uvećava. Ako jedna želja dođe i vi joj se predate, onda će druga želja doći i reći, „Predao si se mom bratu; sad takođe moraš da se predaš meni.“ Onda se pojavi treća, i tako se nastavlja. Ali, ako ne poslušate prvu želju, druga želja će doći i reći vam, „Nisi poslušao mog brata, kako mogu da očekujem da ćeš slušati mene?“

Predati se želji je potpuno pogrešno. Neki ljudi kažu, „Sad imam dvadeset godina. Uživaću u životu želja deset ili petnaest godina, a zatim ću se vratiti životu težnje.“ Ali, moć neznanja se svakog dana uvećava i ljudi koji napuste duhovni život obično se ne vrate. Stoga molim vas ne predajte se željama. Uvek se borite protiv želja, kao božanski vojnik.