Pitanje: Možeš li da uništiš neprijateljske sile ako ih je neko prihvatio?

Šri Činmoj: Uništio sam ih mnogo – bezbroj. Ali transformacija je nešto drugo. Ponekad neke sile ne žele transformaciju. Čak i sada imam nekoliko bliskih učenika koji su prihvatili sile koje sam morao da uništim. Da nisam uništio te sile, njihova transformacija ne bi se dogodila dvadeset godina ili četrdeset godina, ili ko zna u kojoj inkarnaciji. Imam drage učenike. Uništio sam sile u njima, ne zato što su ti ljudi bliski, nego zbog toga što su stvarno želeli da im pomognem. Ako ljudi ne žele moju pomoć, to je kao da majka pokušava da prisili dete da jede. Koliko puta majka može da prisili dete?