Napad neprijateljskih sila

Pitanje: Ponekad osećam da me okupiraju negativne sile. One nisu deo mene, ali izgleda da su locirane na levoj strani mog tela.

Šri Činmoj: Šri Činmoj: Već se nalaze unutar tvoga tela. S leve strane tela je naša zemaljska svest, a sa desne strane je naša Nebeska svest. Stoga, leva strana ima više tame od desne strane. Kad osećaš pritisak negativnih sila, tu leži zemaljska svest.