Pitanje: Kako možemo da prepoznamo samozadovoljstvo i da ga se oslobodimo?

Šri Činmoj: Samozadovoljstvo imate jedino kad ne želite da prevaziđete sebe. Morate da trčite maraton – dvadeset šest milja. Kad završite trku, osećate da ste učinili dovoljno. Trčati maraton nije šala. Od devetsto učenika, samo tri ili četiri mogu da istrče maraton. Stoga, kad jednom postanete jedan od malog broja maratonaca, osećate da je to dovoljno. Tu želite da se zaustavite. Ali, ako stvarno želite da prevaziđete sebe, onda morate da osećate da ne postoji granica za vaš napor i za Božiju Milost. Samozadovoljstvo označava kraj putovanja, dok samoprevazilaženje označava nastavak putovanja. Kad jednom osetite da ste postigli krajnji cilj, sva je prilika da ćete postati samozadovoljni. Ali treba da pokušate da osetite da krajnji cilj nije utvrđena visina. Ne, on stalno prevazilazi sebe. Dakle nikada ne može da postoji samozadovoljstvo. Ako možete da osetite da cilj nije statičan, da neprekidno prevazilazi svoju sopstvenu visinu, i ako možete da uđete u visinu te večno-prevazilazeće stvarnosti, onda ne može da postoji osećanje samozadovoljstva.