23.

Želiš li da budeš žrtva ili želiš da budeš pobednik? Ako želiš da budeš žrtva, onda kreni i poseduj svet. Ako želiš da budeš pobednik, onda ostani gde si i odreci se sveta.