22.

Kad sumnja prestane, zadovoljstvo otpočne, istina se nastavlja, Bog se osmehuje.