98. Kad živim

Kad živim u fizičkom svetu,
Lakše mi je da spavam nego da radim.

Kad živim u vitalnom svetu,
Lakše mi je da rušim nego da gradim.

Kad živim u mentalnom svetu,
Lakše mi je da sumnjam i podozrevam
Nego da volim i grlim.

Kad živim u psihičkom svetu,
Lakše mi je da radim nego da spavam,
Lakše mi je da gradim nego da rušim,
Lakše mi je da volim i grlim
Nego da sumnjam i podozrevam.

Za razliku od drugih svetova,
U mom psihičkom svetu
Ja želim ono što mi treba,
Ja dobijam ono što želim.