90

Ljudska priroda se menja jedino kad je našem srcu potreban Bog, a ne kad naš um želi Boga, a naš vital zahteva Boga.