68

Moje blago je u božanskim mislima moga uma, u čistom žrtvovanju moga srca i u svesnom jedinstvu moje duše sa Svevišnjim.