Još jednom dođi

Još jednom dođi i pojavi se preda mnom.
Oko mene sve je tama i bujica suza.
Još jednom dođi i pojavi se preda mnom.
Ovo srce moje sada je venac prednosti.
Još jednom dođi i pojavi se preda mnom.
Ovaj moj nemirni, divlji, neukrotivi, mračni vitalni dah miran biće.
Još jednom dođi i pojavi se preda mnom.
Podari mi pravo da obožavam Tebe, jedino Tebe.