II — Guru

444

Čovek-Guru pokazuje vam Presto Beskonačnosti. Bog-Guru postavlja vas da sednete na taj Presto.

Guru je istovremeno uzdah učenika koji ne teže i ekstaza učenika koji teže.

Pravi Guru je nesebični, posvećeni i večni prosjak koji moli za Svemoć i Sveprisustvo od Boga, da bi nahranio svoje nesvesno gladne i svesno težeće učenike, u savršenom skladu sa potrebama njihove duše.

Guru ima samo jedno samilosno oružje: opraštanje. Učenik ima tri isukana mača: ograničenje, slabost i neznanje. Ipak, Guru sa velikom lakoćom pobeđuje.

Čovek može da ima na stotine pratilaca. Ali, duhovni tragalac ima samo jednog pratioca: svog Učitelja.

Guru je onaj koji zatvara vrata po Volji Božijoj, a otvara ih na plač učenika.

Guru i učenik moraju da provere jedan drugog slatko, ozbiljno i savršeno, pre nego što prihvate jedan drugog. U suprotnom, ako pogreše u izboru, Guru će morati da pleše sa neuspehom, a učenik sa gubitkom.

Ko može da pokaže učeniku njegovu pravu Domovinu? Guru. Kako se zove ta Domovina? Svest: Svest beskrajna, Svest sveprožimajuća.

Kada odete lekaru, morate da mu kažete sve o bolesti od koje ste patili. Inače on neće biti u stanju da vam potpuno pomogne. Slično tome, morate da rasteretite dušu od svih svojih grešaka i nedela, svom Guruu. Puko prihvatanje Gurua, dok se u potaji krećete i radite kako vam je volja, neće vam pomoći.

Guru nije telo. Guru je otkrovenje i ispoljavanja božanske Moći ovde, na zemlji.

Nema boljeg načina za učenika da služi svom Guruu nego da sluša njegov savet. Guru je istovremeno izvor učenikovih dostignuća i najverniji sluga ljubavi svog učenika.

Guru je uteha za učenikovo očajanje. A on je i nadoknada za učenikove gubitke, ako ih ovaj uopšte ima, tokom njegovog beskrajnog putovanja ka sveispunjujućem Cilju.

Guruova ljubav prema svom učeniku je njegova snaga. Učenikova predaja svom Guruu je njegova snaga.

Majčinski aspekt Gurua je žrtvovanje.

Očinski aspekt Gurua je samilost.

Guru istinski radi na tome da pokaže svetu da su njegova dela u savršenom skladu sa njegovim učenjima.