Čas je došao

Čas je došao.
Nisam bio spreman.
Bog je sišao
Smešeći se
I
Otišao.

Čas je ponovo došao.
Nisam bio spreman.
Bog se uspeo,
Pogurao
I
Izgrdio.

Čas nije došao.
Ja sam bio spreman.
Bog je spavao.
Ja sam plakao,
Neznanje je pevalo,
Satana plesao.