Ja sam tvoj sluga

Ja sam Tvoj sluga nad slugama, ponizan, nizak.
Uistinu ne marim ko si Ti, o Gospode!
Tvoju Milost ja prizivam, samo Tvoju milost uzvišenu.
U Tebi jedino nalazim nit mojih grudi.

Moj um ne žudi za slavom, o Neznano,
Niti za Tvojom bezgraničnom Moći, Sunce Znanja.
Moj Gospode, moja prva i poslednja želja spokojna –
Učini me zlatnim, besmrtnim suncem Vizije Tvoje.