426

Ljubav je slatka, posvećenost je još slađa, predanost je najslađa.

Ljubav je slatka. Osetio sam tu istinu u spontanoj ljubavi moje Majke prema meni.

Posvećenost je još slađa. Otkrio sam tu istinu u čistoj posvećenosti moje Majke savršenstvu mog života.

Predanost je najslađa. Spoznao sam tu istinu u stalnoj predanosti moje Majke ispunjenju moje radosti.

I još, ljubav je moćna, posvećenost je još moćnija, predanost je najmoćnija.

Ljubav je moćna. Tu istinu otkrivam kada gledam Lice mog Oca.

Posvećenost je još moćnija. Tu istinu otkrivam kad sedim pred Stopalima mog Oca.

Predanost je najmoćnija. Tu istinu spoznajem kad živim u dahu Volje moga Oca.

Posvećenost je intenzitet u ljubavi, a predanost je ispunjenje ljubavi. Zašto volimo? Mi volimo zato što nas u svakom trenutku mori glad da ostvarimo najviše, da osetimo najdublje, da se svesno sjedinimo sa univerzalnom Istinim, Svetlošću, Mirom i Blaženstvom i da budemo potpuno ispunjeni.