Pitanje: Naš put je put ljubavi, posvećenosti i predanosti. Dolazi li jedinstvo sa svakom od tih osobina, ili pravo jedinstvo dolazi tek sa predanošću?

Šri Činmoj: To je ovako: stanite ispred nekog drveta, po mogućstvu noću, i posmatrajte lišće – njegove listove i grane. Nastojte da postepeno osetite da ste vi drvo – vi ste grane, vi ste lišće i vi ste korenje. To je spoljašnje drvo.

Potom bi trebalo da osetite na nekoliko minuta da unutar sebe imate jedno drvo. To drvo ima samo tri grane. Imena tih grana su ljubav, posvećenost i predanost. Sešćete na granu koja se zove ljubav, i tu ste vi i Bog apsolutno jedno.

Potom ćete sesti na granu zvanu posvećenost. Dok sedite na grani posvećenosti, morate da osetite da ne samo da ste vi i Bog jedno, već da između vas i Boga postoji ogromna prisna brižnost i osećanje nerazdvojnog jedinstva. Bog posvećuje Svoju beskrajnu Svetlost vašem ispunjenju, a vi posvećujete sve svoje sposobnosti, sve kapacitete koje imate, ispunjenju Božije Volje. Na grani posvećenosti, vaše jedinstvo je uvećano i pojačano.

Potom dolazi grana predanosti. Kada sednete na granu predanosti, morate da osetite da su vam jedinstvo koje ste imali na grani ljubavi i prisnost koju ste imali na grani posvećenosti došli isključivo zahvaljujući vašoj bezrezervnoj predanosti Božijoj Volji. Imali ste težnju da postanete jedno sa Bogom, ali nije vas vaša težnja učinila jednim sa Njim. Unutar svoje težnje imali ste svetlost predanosti. „Bože, ja težim, ali sam se predao Tebi i na Tebi je da ispuniš moju težnju ili da me ostaviš tu gde sam“. To je bila vaša molitva.

Kada sednete na granu predanosti, morate da osetite da je vaše jedinstvo na grani ljubavi i vaše prisno jedinstvo na grani posvećenosti došlo zahvaljujući bezrezervnoj, bezuslovnoj predanosti koja je postojala unutar vaše plamene, uspinjuće težnje.