403

Kada sledimo put ljubavi, vidimo da nam je Bog najdraži, ne zato što je On Svemoguć, Sveprisutan ili Sveznajući, već zato što je On sav Ljubav. Dete oseća da mu je njegov otac najdraži zato što oseća da je u njegovom ocu sva ljubav sveta. Ono ne mora da zna koliko je veliki njegov otac, da li je njegov otac sudija ili advokat ili predsednik. Otac mu je najdraži samo zato što je njegov otac sav ljubav prema njemu.

Slično tome, Bogu, našem večnom Ocu, možemo najuspešnije i najubedljivije prići sa ljubavlju.