Moje potrebe

Fatalna potreba:
Šapat mog iskušenja.

Potreba koja obećava:
Šapat mojih molitvi.

Plodonosna potreba:
Šapat moje predaje.

Ispunjena potreba:
Šapat moga jedinstva.