Pitanje: Da li je Blaženstvo najviši aspekt Svevišnjeg?

Šri Činmoj: Mir, Svetlost i Blaženstvo spadaju u istu kategoriju. Te božanske osobine su najviši aspekti Svevišnjeg. Mir proširuje. Svetlost prosvetljava. Blaženstvo obesmrćuje. To su njihove suđene uloge.